Bedankt!! Jullie hebben je stem 308 maal laten horen!!

Het aantal zienswijzen hebben alle verwachtingen overtroffen. ER zijn wel 308 zienswijzen ingediend. Heel mooi!

Alleen laat de gemeente ze links liggen en worden ze ontkracht(volgens de gemeente) in een nota van 59 pagina's. Op 8 februari was er een commissievergadering van de raad, waarin ook het nieuwe bestemmingsplan van Veersepad 13 werd besproken. Voorafgaand aan de vergadering waren er 11 insprekers die tegen het besluit zijn om het bestemmingsplan aan te passen en dat er een immens groot gebouw aan het Veersepad wordt gebouwd. Er was een fractie tegen(VVD), drie fracties voor(CDA, PVDA/Groen Links en Anders Nu) en voor een fractie(Lokaal Peel en Maas) was het een bespreekstuk.

Op dinsdagavond 22 februari a.s. wordt hoogstwaarschijnlijk definitief beslist of het bestemmingsplan wordt goedgekeurd of niet. MOgelijk is ook dat de beslissing wordt uitgesteld, maar daar rekenen we maar niet op.

Er zijn er velen die bezwaar gemaakt hebben, o.a. ook van erfgoedvereniging HEEMSCHUT en het Cuypersgenootschap. Beide brieven vind u hieronder en kunt u downloaden.

Erfgoedvereniging HEEMSCHUT

De erfgoedvereniging heeft op 14 februari 2022 een brief gestuurd aan de raad en het college van Peel en Maas. Hieronder kunt u deze downloaden.
Klik hier

Cuypersgenootschap

Ook het Cuypersgenootschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een brief te sturen op 17 februari 2022. Hieronder kunt u die downloaden.
Klik hier

Verder vind u hier diverse documenten, die we beschikbaar gemaakt hebben. Ook kunt u een video zien die het Veersepad laat zien, in de staat waarin het zich bevindt op augustus 2020.

Het Veersepad in Kessel

Veersepad 13, een uniek pand dat behouden moet blijven en niet ingewisseld voor hoogbouw!

Het maasgezicht op Veersepad 13

Het zou toch zonde zijn dat dit vervangen zou worden door een volumineus groot gebouw.

Volume op het Veersepad

Bijgaande opname is een impressie van het volume wat er zal gaan verrijzen als de plannen doorgaan. Tevens zijn er een 7-tal parkeerplaatsen gepland aan de linkerzijde en wordt er een toegangspad gemaakt voor de garage.

Van de tuin blijft weinig over.

Het is nog niet te laat!! Laat je stem horen!!

Zoals jullie weten is het SOT voornemens om een appartementencomplex op te richten aan het Veersepad 13 te Kessel. Er zijn veel argumenten om tégen die ontwikkeling te ageren.
Klik hier

Commissievergadering 1 sept. 2020

Op 1 september was er een commissievergadering, waarin opiniërend werd gesproken over de ontwikkelingen van het Veersepad 13. De besluit-vormende raadsvergadering aangaande dit punt was op 22 september.
Klik hier

De "brandbrief"

De brandbrief, gestuurd door het SOT, aan het college van B&W gemeente Peel en Maas.
Klik hier

De toekomst van het Veersepad 13 te Kessel

Een rapport opgesteld door 
Prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs, oud-directeur van Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Klik hier

Adviescommissie Kunst en Cultuur van Peel en Maas

Brief gestuurd aan het College van B en W van Peel en Maas
Klik hier

Brief over de bestemming

Gestuurd aan de gemeenteraad van Peel en Maas.
Klik hier

Deel dit filmpje zo veel mogelijk!

Help het maasgezicht van Kessel te behouden!

Let op! Alle hier getoonde informatie is een impressie en kan afwijken van de werkelijkheid!                               Alle geplaatste berichten vallen buiten de verantwoordelijkheid van de “redactie”.

Deel deze pagina!